top of page

לנהל את הלא נודע

איך לנהל ולהתנהל בעולם בהפרעה, מלא תהפוכות ושינויים?

במאה ה 21 בעידן בו הדבר הכי קבוע הוא השינוי,דפוס חשיבה מתפתח GROWTH MINDSET הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית הכרחיים לצמיחה והצמחה.

מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה טוען כי "אנחנו צריכים לאמץ תרבות ארגונית שתאפשר לך לחדש את עצמך כל הזמן"

הלחץ והשחיקה וחוסר הוודאות לגבי תמונת העתיד דורשים ממנהלים לפתח מיומנויות של התחדשות, הסתגלות לשינוי, גמישות מחשבתית, ניהול אנרגיה וניקויי עומסים.

זה הזמן לייצר בהירות, יחד נתבונן על תפישת המנהלים אודות רתימת העובדים, פיתוח תבנית חשיבה מתפתחת , מיקוד ביכולת לטפח מחוברות גבוהה תוך עמידה ביעדים.

בתהליך יחד עם חברי צוות ההנהלה:

  • נגדיר מטרות, יעדים  להצלחת תהליך השינוי

  • נחליט על מדדים שיהוו עדות להצלחת השינוי בתרבות הארגונית

  • נברר את התפישות הקיימות, נגדיר את החדשות ונחבר אותן לתוכניות ותהליכי העבודה

  • נסכים שכולם מסכימים ורק אז נצא לדרך

bottom of page