top of page

מישהו לרוץ וגם לשהות איתו

ליווי מנהלים ומנכ"לים

צריכים מישהו לרוץ ולשהות איתו? ליווי ופיתוח מנהלים מיועד למנהלים המעוניינים ליצור בהירות ולהגדיל את האפקטיביות הניהולית שלהם ולהיות בעמדה משפיעה בארגון.

היכולת לרוץ קדימה ובו זמנית לעצור, לדייק, להקשיב באמת,  להיפתח גם לאי הודאות ולבלבול. התהליך מעמיק את המודעות העצמית הניהולית ומחדד את הערכים והתפישות המנחים אותך כמנהל.

נעים להכיר, ראשית נכיר אותו, את דפוס החשיבה שלך (Mindset) ונפתח אותו לעבר המטרות החשובות לך בהובלת האנשים שלך.

הליווי האישי הוא תהליך אינטימי המבוסס על פתיחות, אמון ואתיקה.

בתהליך אני איתך, נרוץ יחד, נרחיב את נקודות המבט גם אל אזורי העיוורון, נגדיל את רפרטואר התגובות לסיטואציות ניהוליות.

 • הכרות והכרה בתפישת התפקיד שלך כמנהל תוך מיקוד במטרות

 • שכלול והקניית יכולות ניהוליות- שיטות, מיומנויות וכלים

 • העצמה וחיזוק היכולות לצד אתגור נקודות לשיפור

 • סיוע בתהליכי קבלת החלטות ע"י ניתוח מעמיק של סיטואציות והשלכותיהן

 • איתור דפוסים מקדמים ודפוסים מעכבים

 • איתור המשמעות, מקורות התכלית וההנאה בעבודה

 • ניהול האנרגיה שלך וניקוי העומסים

 • נרחיב את החיוביות והאופטימיות כמיומנות משמעותית להובלה בשינוי מתמיד

 • נרחיב את זויות הראיה על עיצוב הממשקים שלך

 • נשים לב לחשיבות למיצוב העצמי שלך בארגון כמנוף להשפעה

 • נבנה עבודה משותפת עם המנהל הממונה לשם סינכרון מטרות ועיצוב הממשק

bottom of page