top of page

פיתוח EQ - צאו מהאוטומט!

חדש
בישראל!

פיתוח מנהיגות מודעת להובלת תהליכי פיתוח עסקי

שיפור ביצועים בעולם כאוטי, מורכב ומשתנה הם פועל יוצא של אינטימיות עם הלקוחות, וזו מתחילה באינטליגנציה רגשית.

איך משיגים שליטה כשבארגון מתעוררת התנגדות לשינוי?

זה הזמן לגלות היכן נמצאת רוב השליטה שלכם, מנחשים?

אכן, השליטה מתחילה בניהול עצמי, הרבה לפני ניהול אחרים.

המודעות לרגשות והבנתם, היכולת לויסות עצמי, ניהול מערכות יחסים, גמישות

ומסגור חיובי לסיטואציות הם נתבך קריטי להצלחה.

הצלחה דורשת הרבה עשייה, לעוף קדימה, אולם יחד עם ה Doing  נדרש היום יותר מתמיד לנהל את ה Being.

רק מנהלים שיודעים כיצד לנהל את עצמם בעלי EQ מפותח יוכלו להצליח בהובלת שינוי.

חברת גוגל פיתחה תוכנית https://siyli.org/about המאפשרת מיקוד עם מודעות, תוצאותיה מביאות להפחתת עומס, עליה ביצירתיות ופיתוח מנהיגות איכותית.

חדש בישראל! תוכנית אימונית חדשנית שמטרתה לחזק את האינטליגנציה הרגשית בקרב מנהלים ועובדים. התוכנית כוללת עבודה אינטגרטיבית בין משאבי אנוש, ההדרכה, ההנהלה ומנחי התוכנית, כולל מעקב צמוד לכל אורכה.

  • נגדיר את האתגרים המרכזיים שבתהליכי פיתוח העסקים

  • נסמן, מי הם בעלי העניין והשותפים לתהליך

  • נכיר באבני היסוד של EQ ואת הפערים המרכזיים בין בעלי התפקיד המובילים

  • נציב יעדים לטיפוח תפיסת EQ מותאמת לפערים

  • נשכלל ונקנה יכולות -  שיטות, מיומנויות וכלים

  • נטמיע תוך מיקוד במשימות שיביאו לידי ביטוי את פיתוח ה EQ

  • נמדוד את הצלחת התהליך הן בתוצאות העסקיות והן במדדים שנגדיר אצל בעלי התפקידים

  • נבנה שגרות תומכות להמשך הדרך

bottom of page