top of page

תקשורת בעידן הדיגיטלי

כיצד להקשיב כדי שידברו אלייך ולדבר כדי שיקשיבו לך בעולם טכנולוגי.

פעם שחזרת הביתה אחרי העבודה, היית נכנס לנעלי בית ומשאיר את העבודה ליום למחרת.

היום בעידן הדיגיטלי, הקשר מול העובדים, מנהלים, לקוחות

אינו מסתיים עם ההגעה הביתה.

 

איך מייצרים גבול?

כמו שאומרים הילדים: מי מחליט עליך?

מהם החוקים החדשים?

מכלול התפקידים שאנו ממלאים היום בעבודה ובבית פורץ את גבולות הזמן והמקום, הגבולות מטשטשים ואתגרים חדשים צפים ומעלים דילמות שבעבר לא היו חלק מהשיח.

מערכות היחסים עוברות שינוי עקב התקשורת הדיגיטלית, המיילים ואילו ההקשבה ותשומת הלב נעשים קשים להשגה.

התקשורת שלנו משתנה ודורשת עיצוב והגדרה מחודשת מותאמת למאה ה 21.

בסדנא נכיר באתגרים ובהזדמנויות במערכות יחסים בעידן החדש.

נעצור ונתבונן במה דורש שינוי ואיך מבצעים אותו.

איך מעצבים תקשורת בתוך מערכת יחסים?

איך לדבר כדי שיקשיבו לך ולהקשיב כדי שידברו אליך.

נלמד לנקות עומסים ולנהל אנרגיה על מנת להגיע להשגים מעל ומעבר.

נתנסה בכלים היישומיים על מנת לתחם את עצמנו ואת המרחב שאנו זקוקים לו כל כך בעידן מוצף מידע מסרים ותקשורת.

bottom of page