top of page

מי אני

שמי לימור בנאש, אמא לארבעה מתוקים ומומחית באימון וניהול מערכות יחסים בארגונים  במאה ה 21, מחלוצות תחום האימון בישראל.

מלווה בבניית מתודות ותהליכים  לטיוב התרבות הארגונית בהתאם לשינויים ולאתגרים הניצבים בפני מנהלים מובילים בעידן הדיגיטלי.

אני מלווה בהתלהבות אלפי מנהלים ב 15 שנים האחרונות בשינוי ובניית תפישות עולם אפקטיביות והטמעת תהליכים ומנהיגות בעידן של מציאות דינאמית.

מגיל צעיר אנשים סיקרנו אותי, אני אוהבת מאוד את העשייה ואת האנשים אותם אני מלווה המהווים את המפתח להצלחת הארגון וכל שינוי שחל בו.

להוביל שינוי זו יכולת נרכשת , החכמה היא להנהיג בנחישות וברגישות להגדיל את המחוברות תוך עמידה ביעדים השילוב הוא זה שמאפשר תוצאות פורצות דרך.

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"

מהטמה גנדי.

תפיסת עולמי

האדם הוא סך כל חלקיו, ואדם השמח בחלקו הוא זה השמח בכל בחלקים שבו, "אין הפרדה בין החיים לעבודה" אמר מנכ"ל מיקרוסופט וצדק, לכן ההתייחסות לכל אדם, עובד, מנהל היא מערכתית.

הצלחה במאה ה 21 תהיה נחלתם של אלו שישכילו להתפתח ולשכלל הן יכולות מקצועיות והן יכולות בינאישיות, היכולת לרוץ (Doing) ובו זמנית לעצור ולהיות (Being) הכרחית בעידן הנוכחי.

מנהיגות משפיעה כוללת הכרות והכרה במשמעות, מחוייבות, מעורבות וניהול אנרגיה.

מערכות יחסים בארגון בדיוק כמו במישור הפרטי נמצאות ומשפיעות על האנשים, העובדים הלקוחות ועל התוצאות העסקיות.

ניהול מערכות היחסים בצורה מושכלת ומכוונת ועיצוב ממשקים מאפשר בניית תרבות ארגונית מקדמת עסקים.

תחושת השייכות הרגשית והבטחון בעבודה הינם משמעותיים ליצירת מחוברות לארגון.

אני עובדת עם ארגונים ומנהלים באופן חוויתי, מפתיע ויישומי, הן בליווי אישי והן בקבוצות.

מתבססת על עולם הפסיכולוגיה החיובית, חובבת מודלים לפיתוח אינטליגנציה רגשית,משלבת  Focusing, חוטאת גם באימון בגישה פסיכולוגית וראייה שיווקית עם דגש על שימור ונאמנות לקוחות.

"אף אדם אינו דגול דיו או חכם דיו כדי שמישהו מאיתנו ימסור גורלו בידיו. היחיד שיוכל להנהיגנו או זה שיחדיר בנו את האמונה בכושרנו להנהיג את עצמנו“.
הנרי מילר

bottom of page