top of page

עולם ללא לחיצות ידיים

איך מנהלים ומתנהלים בעידן החדש כדי לייצר
המשכיות עסקית

המעבר בין תקופת משבר ל"אורח החיים החדש" מאיץ את המפגש עם עולם העבודה העתידי. איך מייצרים יותר תוצאות בפחות משאבים? מנהלים נדרשים להוביל במרחבים חדשים גדושי סימני שאלה ולא רק סימני קריאה, מניהול משימות ועד ראיה רחבה ואיתגור יכולות.

בהרצאה נתנסה בכלים ישומיים:

 

נכיר באתגרים ובהזדמנויות במערכות יחסים שהביא איתו ה covid 19

נלמד לנקות עומסים ולנהל את עצמנו ולהוביל אחרים כדי להגיע להשגים מעל ומעבר.

נברר כיצד לבחור נכון את אופני התקשורת במדיום החדש.

נתרגל פרקטית איך מניעים קדימה ומטעינים מצברים יחד עם העובדים לקידום תוצאות.

bottom of page